ארכיון לחודש ספטמבר, 2007

אפשרויות תעסוקה במוסדות האו"ם

כנציגת ישראל לארגון המזון והחקלאות  (FAO) ברומא ברצוני ליידע אתכם בדבר אפשרויות תעסוקה לישראלים במוסדות האו"ם השונים בעולם. לצע