הצמחת מנהלים – סגנונות שונים בניהול

מאמר שני בסדרה. מהות ותהליכי המנהיגות מוסברים בספרות המקצועית של הפסיכולוגיה החברתית באמצעות ארבע גישות מרכזיות: גישת התכונות, הגישה המצבית, הגישה תלוית ההקשר וגישה חדשה המשלבת את הגישות הקודמות) פופר, 1994; רונן, 1989; …

לא ניתן להגיב לפוסט זה.