עורך/ת עלון טיולים ורכז/ת פרויקטים

לאגף שיווק, עורך/ת מדריך הטיולים והפעילויות (ירוק) ורכז/ת פרויקטים שיווקיים.

לא ניתן להגיב לפוסט זה.