עבודה מסכמת בתואר שני בתקשורת

קטגוריה: כתיבת חיבור ומאמר, תקציב: עד ₪ 2,000
עבודה לתואר שני בקורס- תקשורת בצמתי ערכיים ומוסדיים: מאפיינים ודילמות
הנושא- בין זכרון קולקטיבי לזכרון פרטי

לא ניתן להגיב לפוסט זה.