"חגיגה ירוקה" – יריד אקולוגי לקראת שבועות: למעוניינים להציג בדוכן

שלומות ל"ירוקים" החביבים,   כפי שחלקכם כבר יודעים, המיזם האקולוגי-מקיים קורם עור וגידים וסופסוף יוצא לפועל, בקניון סביו

לא ניתן להגיב לפוסט זה.