אחראית תקשורת פנים ארגונית – למוסד ממשלתי

אחראית  תקשרות פנים ארגונית  אחראית על גיבוש האסטרטגיה התקשורתית והתאמתה לתהליכי שינוי, ניהול מחקרי שוק,       &

לא ניתן להגיב לפוסט זה.