האם הכסת"ח משתלט גם על יזמי ההיטק בישראל?

האם הכסת"ח משתלט גם על יזמי ההיטק בישראל? האם אנחנו מאבדים גם את יתרונות כושר האילתור שלנו לסינים משנחאי ומסינגפור?  

לא ניתן להגיב לפוסט זה.