מנהל עבודה בעפר ותשתיות

זהו שהתבגרתי וכנראה שמעסיקים רבים במשק הישראלי אינם מסוגלים להבין את היתרונות שבנו האנשים המבוגרים אנו משוחררים ממשא שנקרא ילדים ק

לא ניתן להגיב לפוסט זה.