מנח"ש סוג 2

לפחות שעברה בחינות ויש לה נסיון שנה לפחות לאחר הבחינות היכרות טובה עם אקסל, תוכנה דואר אלקטרונייכולת לעבוד בסביבת עבודה ממוחשבתנמר

לא ניתן להגיב לפוסט זה.