עבודת גמר תואר שני בניהול טכנולוגי’

קטגוריה: כתיבה מדעית, תקציב: עד ₪ 5,000
עבודת גמר תואר שני בניהול טכנולוגיה
תהיה בתחומים הקשורים לניהול טכנולוגיה תוך הדגשת הגישה המדעית והאנליטית.
מטרת העבודה היא לפתח יכולות ומיומנויות לביצוע עבודת מחקר-פתוח בניהול טכנולוגיה בתחום שהסטודנט בחר.
על פרויקט הגמר להביא לידי ביטוי את הנלמד בתואר השני ולכלול בנוסף לימוד עצמי יסודי של הנושאים הרלבנטיים לפרויקט
הפרויקט חייב להכיל מרכיב מחקרי כמותי עם זיקה מעשית יישומית
הפרויקט חייב לכלול הצעת מחקר מסודרת , רמה לשונית גבוהה, סגנון וכללי כתיבה אחידים. -בוצע
חובה להגדיר קריטריונים לשיפוט והשוואה. יש לבסס את בחירת הקריטריונים על ספרות מקצועית או לוגיקה מוכחת. רצוי שהקריטריונים יהיו כמותיים. כ 50 עמודים

לא ניתן להגיב לפוסט זה.