חדשנות ל”תחתית הפירמידה” במקום הקמת עמותות?

בחדשים האחרונים אני עסוקה, בין היתר, במחקר המשוה בין חדשנות בהודו לחדשנות בישראל.  אחת מהנחות היסוד היא שבארץ אנחנו טובים במיו

לא ניתן להגיב לפוסט זה.