עבודת הגשה של סוף קורס

קטגוריה: כתיבת חיבור ומאמר, תקציב: עד ₪ 2,000
מדובר בקורס "חברה ישראלית" , הקורס בוחן את החברה הישראלית על השסעים החברתיים הקיימים בה.

מועד הגשת העבודה הינו עד ה 28/02/10

סה"כ מדובר בשתי שאלות בהיקף של 6 עמודים (גופן דייוד 12, מרווח בין שורות 1.5). התשובות מתבססות על 5 מאמרים ו9 כתבות. יש לנו את כל החומר הביבליוגרפי הנדרש + קישורים לכתבות.ומחברת של הקורס.

בקובץ המצורף נמצאות השאלות והנחיה כיצד לענות עליהן.

לא ניתן להגיב לפוסט זה.