דרושים ניצביםלחוויה קולנועית חד פעמית

דרושים ניצביםלחוויה קולנועית חד פעמית‚ ביום א’ תצולם סצינה של תפילת נעילה כיפור דרושים גברים עם טליתות ‚ בגדים חגיגים‚ נשים לעזרת נשים\ילדים‚ צילומים בת”א צילומים בין השעות 17:00 – 20:00 לקב…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.