סמינריון בתחום ביולוגיה

קטגוריה: כתיבה מדעית, תקציב: עד ₪ 2,000
העבודה צריכה לכלול 3 – 4 מאמרים מדעיים מלאים בנושא ביספנול A . העבודה תתבצע בשלבים, כאשר בכל שלב ישלח החומר להערות מנחה ותתוקן בהתאם, עד לאישור סופי של המנחה.
העבודה צריכה להיות מוכנה עד סוף חודש אפריל.

לא ניתן להגיב לפוסט זה.