בניית תכנית אדריכלית בהנדסת בניין

דרוש קובץ אוטוקד אשר יש בו את התוכנית האדריכלית של הפרויקט+החישובים למבנה, פלטים של עתיר, גרמושקות לכל קומה

לא ניתן להגיב לפוסט זה.