לימודים

מי שיודע על המחשבורוצה יותר להתמצא בתחום הכרת המחשבניתן ללמוד בסדרת פגישות של אחד על אחדיחס אישי לכל תלמידללמוד לפי היכולת שלי התלמידנלמד את הנושאים הבאים:תלמדו כיצד לצלם מסך כאשר צריך להציג בפורום או בתוך תוכנה אחרתפה ת…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.