עבודה אישית

קטגוריה: שירותי כתיבה – כללי, תקציב: לא בטוח
הנחיות למטלה אישית – רפלקטיבית
א. עליך להציג את יישום גישת הפסיכולוגיה החיובית בחייך האישיים / המקצועיים, באופן שיסייע לך לשפר את שביעות הרצון והאושר בחייך.
ב. עליך להציג זאת באמצעות 'מעגל הלמידה של Kolb'.

היקף העבודה : 1,500 מילים.

פירוט ההנחיות לכתיבת המטלה

עליך להציג את מעגל הלמידה באופן הבא:

שלב א' – התנסות פעילה –
• עליך להציג התנסות אמיתית – המבוססת על סיפור אותנטי.

שלב ב' – שיקוף ביקורתי –
• זהה את הקשיים שניצבת בפניהם במהלך ההתנסות.
• קבע בין 10-0 את מידת שביעות רצונך לגבי התנהגותך/תפיסתך את
ההתנסות והסבר את קביעתך.

שלב ג' – המשגה מופשטת –
• זהה ממה מורכבת שביעות הרצון שלך בהווה ובעתיד ומה יסייע לך להעלותה.
• זהה את חוזקותייך והסבר אותן.

שלב ד' – דרכי פעולה –
• הצבע על 3 שינויים בגישה ובהתנהגות שאתה עומד לעשות באופן פרו-אקטיבי –
כאלו שיבטיחו את יישום גישת ה'פסיכולוגיה החיובית' בחייך.
• עליך להציג בצורה מפורטת כיצד בכוונתך לבצע את השינויים הללו.
• עליך לעשות שימוש בחוזקות שזוהו בשלב ג' כבסיס ליישום עתידי של הגישה.

 על העבודה להיות ערוכה ומוצגת בהתאם לכללי כתיבה אקדמית
 לאורך כל העבודה עליך להציג תמיכה ספרותית לאמירותייך, מתוך הספרות המוצגת בקורס.
 כמו כן, תתקבל ב –  גם תמיכה ממקורות אקדמיים נוספים.
 על העבודה להציג נקודת מבט יישומית ומעמיקה.

לא ניתן להגיב לפוסט זה.