מנהל/תבטיחות שינוע איזוטנקים

מהנדס/ת בטיחות/ מכונות/ כמיה/ תע"נ. בבעל ניסיון מוכח בתחום בטיחות או אחזקה של מתקנים כימיים, שינוע ו/או אחסון חומרים מסוכנים. ניסיון בפעילות בינלאומית כולל יכולת תקשורת מוכחת לניהול מו"מ ולרכז את התחום בדגש כלל עולמי. אנ…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.

מנהל/תבטיחות שינוע איזוטנקים

מהנדס/ת בטיחות/ מכונות/ כמיה/ תע"נ. בבעל ניסיון מוכח בתחום בטיחות או אחזקה של מתקנים כימיים, שינוע ו/או אחסון חומרים מסוכנים. ניסיון בפעילות בינלאומית כולל יכולת תקשורת מוכחת לניהול מו"מ ולרכז את התחום בדגש כלל עולמי. אנ…