Materials & 3rd party QA Manager

מהנדס/ת (הנדסאי/ת) מכונות/ תעשיה וניהול. ניהול איכות ספקים,דירוג ספקים. אימות פיתוח למוצרי 3rd party ע”פ מפרט החברה ואישור סופי של מוצרים. עבודה לפי ISO-9000 כתיבת הוראות ונהלים,מבדקים פנימיים וחיצוניים, ביקורת קבלה. עב…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.