עורך תוכן/ת בכיר/ה בתחום האינטרנט

עבור ארגון בתחום הבריאותי, בתל אביב התפקיד כולל: אחריות לניהול ערוצי הפעילות המרכזיים.יצירת תכנית עבודה שנתית בתחומים אלה ומימושה המוצלח בהתאם למטרות וליעדים של הארגון.גיבוש הדרישות לפרויקטים בתחומים אלה והסבתן לתכניות ע…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.