איתור מועמדים לתפקיד דירקטור/ית ולתפקיד חבר/ת מועצה

איתור מועמדים לתפקיד דירקטור/ית ולתפקיד חבר/ת מועצה בלאומית שירותי בריאות. הוועדה הציבורית מזמינה בזאת מועמדים העונים על תנאי הכשירות שבחוק, ומעוניינים להתמנות כאמור להגיש את מועמדותם לכהונה כדירקטורים בלאומית שירותי ברי…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.