Hacking for Best ideas

אנחנו מאמינים שלך ולכל אחד יש רעיונות טובים. אנחנו גם חושבים שצריך לעשות הכל כדי לאפשר לרעיונות הטובים הללו לתרום לממציא ולהרבה אנשים אחרים. הדרך שלנו לעשות את זה היא לשתף כמה שיותר רעיונות בין כמה שיותר אנשים. לכן החלטנ…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.