רישום אמ"ר- שינויים ברגולציה הרפואית בישראל- ל.ש.שיווק ורישום

שלום רב, בהמשך לשינויים החלים כל הזמן במשרד הבריאות להלן מס הבהרות בסיסיות לגבי הגשת תיקי רישום לאמ"ר: אמ"ר יוגדר כאמ"ר בכפוף למה שמוגדר בחו"ל אם בחו"ל מוגדר כציוד רפואי, כך גם ירשם בישראל ההגדרה צריכה להגיע ממדינות מוכ…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.