דרושה כתיבת עבודה על המגזר הערבי

קטגוריה: כתיבת חיבור ומאמר, תקציב: עד ₪ 2,000
עבודה בנושא – החינוך הפרטי במגזר הערבי במהלך 15 השנים האחרונות

� בשלב ראשון יש להכין ראשי פרקים לעבודה – עד יום ראשון 9.3

� היקף העבודה 18-20 עמודים

� מצורף קובץ עם הנחיות

� גופן דוד 12, רווח 1.5

� ציטוטים בגוף העבודה

לא ניתן להגיב לפוסט זה.