דרוש שירות כתיבת עבודה עיונית בכלכלה

קטגוריה: סופר-כותב במקומך, תקציב: עד ₪ 2,000
מדובר בכתיבת עבודה המבוססת על המאמר המצורף.
השפעת שכר מינימום בשוק תחרותי.
יש לשים לב כי המאמר המצורף נכתב על ידי המנחה עצמו…
18 עמודים גג
לשון כתיבה : זכר יחיד
פונט דוד גודל 12 , רווח של 1.5
מועד מסירה : עד ה 23.05.2014
מבוא
סקירה תיאורתית של המאמר מאמרים נוספים
המודלים
נתונים מישראל ואולי מעוד מדינה
….

רשימת מקורות

לא ניתן להגיב לפוסט זה.