אמ"ר- היערכות לחוק ציוד רפואי -חידושי אמ"ר הגשת תיק 4 חודשים לפני שהאמ"ר פג תוקף-הארכה אוטומטית

חוזר מטעם מנכ"ל משרד הבריאות-היערכות ליישום חוק ציוד רפואי התשע"ב 2012 חוזר מטעם פרופ גימזו פורסם לבתי חולים ב10.2.2014 החוזר מדגיש ומסב את תשומת לב מערכת הבריאות לחוק הציוד הרפואי החדש ולהשלכותיו כל המערכת הבריאותית וגו…

לא ניתן להגיב לפוסט זה.